Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

‘Het is niet wat het lijkt’

Suzanne Ponsen

Who’s the prettiest of them all?

Though beauty has many faces, outward appearance seems to have the upper hand over inner beauty.

In the mythological tale about the three graces, the world is cast into imbalance by an obsession with outward beauty, as Paris gifts the golden apple to Aphrodite, showing that a preference for appearances doesn’t guarantee a happy outcome. Social media presents us with vast numbers of perfect pictures and outwardly perfect tales to go along with them. This excessive and obsessive focus on outward beauty is throwing a large group of women off balance.

This is why Vans is aiming to promote the many facets of inner beauty with a new design based on the Slip-on model.

Dare to stray off the beaten path – take the plunge and go Off Road!

Schoonheid kent vele gezichten al lijkt uiterlijke schoonheid het in de wereld te winnen van innerlijke.

In het mythologische verhaal over de drie gratiën zien we dat de aandacht voor uiterlijke schoonheid de wereld in disbalans stort als Paris de gouden appel aan Aphrodite schenkt.De keuze voor uiterlijke schoonheid is dus geen garantie voor geluk. Social media laat een grote hoeveelheid perfecte plaatjes zien met daarbij voor de buitenwereld perfecte verhalen. Door alleen deze uiterlijke schoonheid onder een vergrootglas te leggen, raakt een grote groep vrouwen uit balans.

Vans gaat daarom de veelzijdigheid van innerlijke schoonheid onder de aandacht brengen met een nieuw ontwerp op het Slip-on model.

Blijf niet op de verharde wegen wat iedereen al doet, maar durf Off Road te gaan!