Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

Art x Science - The New Reality

Lisa van Huigenbosch

Artists and scientists are not as diametrically different as they may seem. Both disciplines respond to developments in society, looking for answers to the questions of their time. They shift boundaries and make innovative discoveries. What if they were to collaborate more in the future? What if they could inspire and challenge each other? This could result in exciting new outcomes, with a major impact on society.

Ammodo is a proponent of projects that unite art and science. Art x Science – The New Reality is an Ammodo trend book intended to inspire their partners in art and science to embark on collaborations. They’re also developing an exhibition and a media campaign with the aim of stimulating the development of art and science. The development of the future.

Kunstenaars en wetenschappers zijn niet zo verschillend als het lijkt. Beide disciplines spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken antwoorden op de grote vragen. Ze verleggen grenzen en doen vernieuwende ontdekkingen. Wat als ze in de toekomst meer gaan samenwerken? Als ze elkaar inspireren en uitdagen? Dit kan leiden tot nieuwe resultaten, vaak met grote impact voor de maatschappij.

Ammodo zet zich in voor meer projecten waarbij kunst en wetenschap samenkomen. Art x Science – The New Reality is een trendboek van Ammodo om hun partners in de kunst en wetenschap te inspireren tot mogelijke samenwerkingen. Daarnaast ontwikkelen ze een expositie en een mediacampagne. Zo stimuleert Ammodo de ontwikkeling van kunst en wetenschap. De ontwikkeling van de toekomst.