Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

Flower escape

Julia Wessels

When I was a young girl, I picked a pale pink Gerbera for my father’s funeral. Ever since then, I’ve had a special connection with this flower. That’s when my fascination for flowers started. 

Mankind is naturally inclined to strive for a connection with nature (biophilia). Increasing urbanisation seems to be putting an end to this, despite the many beneficial effects of nature on our mental health. Our connection to nature is more important than ever.

I wanted to raise awareness of the essence of nature to highly sensitive people (HSP). With their heightened sensitivity to the stimuli around them, they have a greater need for nature to help them escape from the urban world. Hence the And See Nature special for &C magazine, including the Experience box – the ultimate Flower escape.

Toen ik klein was, koos ik een lichtroze Gerbera voor de uitvaart van mijn vader. Sindsdien heb ik een speciale binding met deze bloem. Vanaf dat moment hebben bloemen mij altijd gefascineerd. 

Van nature heeft de mensheid de drang om verbonden te zijn met de natuur (biofilie). Door de verstedelijking lijkt dit te verdwijnen, ondanks dat de natuur veel positieve invloeden heeft op de mentale gezondheid. De verbondenheid met de natuur is nu belangrijker dan ooit tevoren.

Ik wilde de essentie van de natuur onder de aandacht brengen bij hoogsensitieven (HSP). Zij zijn gevoelig voor omgevingsprikkels en hebben de natuur harder nodig om te ontsnappen uit de verstedelijking. Daarom voor &C: de And See Nature special met ‘Experience box’; de ultieme Flower escape.