Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

Proeftuin voor Geluk

Jolinde Beuling

We may be one of the most prosperous nations in the world, but our young people are struggling with anxiety. What’s making them so unhappy.

Experience design research shows that it’s inspiration we’re after. We no longer take everything for granted that’s said by institutions like religion. A group of young, critical people is standing up with a very clear desire to form their own opinion. Another key outcome shown by Statistics Netherlands is that young people are getting unhappier due to the excessive pressure of needing to successful.

De Proeftuin voor Geluk (TV show, podcast, app and festival tour) is hoping to offer Generation Z foothold in their quest for happiness. The Embassy of the Free Mind and media organisation HUMAN are working together to answer life questions posed by this target group. What

Terwijl we één van de meest welvarende landen in de wereld zijn, kampen onze jongeren met grote zorgen. Waarom zijn ze zo ongelukkig?

Onderzoek naar experience design toont aan dat we inspiratie willen. We nemen niet langer alles klakkeloos aan vanuit religie bijvoorbeeld. Er ontstaat een groep jonge,  kritische mensen die heel duidelijk behoefte heeft aan het vormen van een eigen mening. Een andere belangrijke uitkomst is dat het CBS laat zien dat onze jongeren ongelukkiger worden omdat er te veel druk ligt op succesvol zijn.

De Proeftuin voor Geluk (TV show, podcast, App en festivaltour) biedt Generatie Z handvatten in de zoektocht naar geluk. De Embassy of the Free Mind en mediaorganisatie HUMAN werken samen om antwoord te geven op levensvragen vanuit deze doelgroep. Wat is geluk? Bestaat geluk? Welke richting is goed? Wie bepaalt dat?