Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

Lewendig

Dolian Mara Oosterman

Living in passionate abandon. The wholeness of nature, animal and man. 

Contemporary society is characterised by the illusion of division. The world has never been more “prosperous”. In the West, growing individualism is tearing down social bonds. People are distancing themselves from their fellow men and women; seemingly elevating themselves above animals and nature. Mankind on one side, Earth on the other. This is a contradiction. We are inextricably connected. WHOLENESS.

To regain this sense of wholeness, I am creating “Lewendig wereld”. On this subscription platform, I’m offering a monthly package with unique handmade products, stories and thoughts. Bursting with energy, this package recounts the wholeness of existence. Inspiration and positive vibes for all of mankind.

Leven met hartstochtelijke overgave. De heel-heid van natuur, dier en mens. 

De huidige maatschappij wordt gekarakteriseerd door de illusie van gescheidenheid. De wereld is nog nooit zo ‘welvarend’ geweest. In de Westerse wereld leidt individualisering tot verlies aan verbinding. De mens verwijdert zich van zijn medemens; lijkt zich te verheffen boven dier en natuur. De Mens aan de ene en de Aarde aan de andere kant. Dit is strijdig. We zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. HEEL-HEID.

Om de heelheid te (her)voelen, creëer ik ‘Lewendig’. Via dit  doorlopend manifest, met on- en offline platform (abonnement) bied ik maandelijks een pakket met unieke handgemaakte producten, verhalen en gedachtegangen. Dit bruispakket vertelt over de heelheid van het bestaan. Inspiratie en positieve energie voor de mensheid.