Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

15778462 seconds

Charlotte Rood

“The moment of truth
Space at a standstill, the hand ticks away
Seconds are here, time is there
The match has only just begun

which path do you choose
where will you go
murky water
so we find our way
blind stick in hand
through surroundings unknown

the others look on from the sideline
at you on the centre spot
of your own playing field

The moment passes me by.”

15778462 seconds
STILL.
EVOLUTION.
PAST.
TOMORROW.

A manifesto about time. Process in motion. I’ve observed and recorded this. Standing still, growing, looking back, and looking ahead. 

15778462 seconds is presented by Mediamatic and is open to being joined by different disciplines.

Het moment van de waarheid
De ruimte staat stil, de wijzer tikt
De secondes zijn hier, de tijd daar
De wedstrijd is nog maar net begonnen

welk pad kies je
waar ga je naar toe
troebel water
zo tasten we
met een blinde stok
door het onbenkende landschap

de rest kijkt toe vanaf de zijlijn
jij op de middenstip
van je eigen speelveld

Het moment gaat aan mij voorbij

15778462 seconds
STILL.
EVOLUTION.
PAST.
TOMORROW.

Een manifest over de tijd. Proces in beweging. Dit heb ik geobserveerd en vastgelegd”.
Stilstaan, groeien, terugblikken en voorspellen. 

15778462 seconds wordt gepresenteerd door Mediamatic en staat open voor aansluitingen van verschillende disciplines.