Welcome at the website of Graduation Show 2020. Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.com

Transpose - becoming identical

Anne Pomp

An increasing number of under-25s are having cosmetic surgery with the goal of meeting the global standards of beauty. This results in a growth of cultural homogenisation and people looking more and more alike.

The global standards of beauty are embodied in Kylie Jenner. What she sells is the belief that anyone can be transformed to meet these standards. The result is a world where people lose their identity in exchange for an identical appearance.

Transpose takes up arms against this cultural homogenisation, working with Beauty Papers to fight for the preservation of identity. The media campaign and exhibition aim to confront people with the current state of beauty, which strips you of your identity to create a uniform appearance.

Steeds meer jongeren onder de 25 jaar laten cosmetische ingrepen verrichten met als doel op het mondiale schoonheidsideaal te lijken. Het gevolg hiervan is toenemende culturele homogenisering waardoor mensen op elkaar gaan lijken.

De perfecte belichaming van dit mondiale schoonheidsideaal is Kylie Jenner. Zij verkoopt maakbaarheid en laat mensen geloven dat dit haalbaar is voor iedereen. Dit resulteert in een wereld waarin mensen hun identiteit verliezen en er hetzelfde uit gaat zien.

Transpose gaat tegen de toenemende culturele homogenisering in en strijdt samen met Beauty Papers voor het behoud van identiteit. Door het inzetten van een mediacampagne en een expositie wordt men geconfronteerd met de huidige staat van schoonheid. Het verliezen van identiteit en het creëren van een eentonig schoonheidsbeeld.